Missie VVBI

Identiteit en biometrie

 • De (unieke) identiteit van een persoon wordt bepaald door uiterlijke en innerlijke lichaamskenmerken, gedragseigenschappen, en administratieve en technische gegevens.
 • Biometrie is het gebruik van lichaamskenmerken of gedragseigenschappen om de identiteit van iemand te verifiëren of vast te stellen.
 • In praktijk is "de" identiteit van een persoon niet eenduidig maar afhankelijk van de omstandigheden en/of de situatie.
 • Waar concreet biometrie ingezet en identiteit gebruikt wordt, dient de privacy van iedere persoon door passende maatregelen in voldoende mate gewaarborgd te worden.
 • Er dient maatschappelijk en bedrijfsmatig voldoende besef en inzicht te zijn over de rekbaarheid van het begrip identiteit en het betrouwbaar en veilig gebruik van biometrie.

Bundeling van krachten

 • Samenwerking tussen kennisinsitituten, het bedrijfsleven en de overheid biedt de maatschappij meer rendement in de toepassing van biometrie.
 • Deskundigen en andere betrokkenen in biometrie en identiteit zijn gebaat bij een platform waar zij ongehinderd onderling informatie uitwisselen en kennis delen.
 • De inbreng van overheid, wetenschap, bedrijfsleven en burger in de huidige en toekomstige inzet van biometrie in persoonsherkenning dient in balans te zijn.

De vereniging

 • is volledig gericht op biometrie en identiteit in Nederland, afzonderlijk en in samenhang,
 • brengt vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheid en andere gebruikers bijeen,
 • laat personen als lid toe en niet bedrijven noch andere organisaties,
 • stelt haar leden in staat elkaar onderling van recente informatie te kunnen voorzien en de laatste inzichten met elkaar te delen,
 • biedt haar leden een (kennis)netwerk van spelers in biometrie en identiteit en stimuleert onderlinge persoonlijke contacten,
 • helpt mee de (maatschappelijke) ontwikkelingen in Nederland rondom biometrie en identiteit in een goede banen te leiden,
 • staat open voor hen die meer over biometrie en identiteit willen weten,
 • wil meer bewustzijn kweken over het begrip (fysieke) identiteit
 • wil bekendheid geven aan technologische ontwikkeling rondom biometrie
 • zal eventueel een actieve rol spelen in het ontsluiten van kennis,
 • gaat zelf biometrie niet toepassen noch technologie ontwikkelen,
 • heeft uitsluitend een onafhankelijke, faciliterende en beschouwende rol,
 • is indien nodig een onafhankelijke spreekbuis naar derden.

Bestuursleden VVBI

Deze personen vormen het bestuur van de Vereniging voor Biometrie & Identiteit:

Voorzitter Ruud Huijts
Secretaris Ron van Troost
Penningmeester René Besselink
Public Relations Werner Roest
Kennisrelaties Arnout Ruifrok

Help mee aan vvbi.nl

De Vereniging voor Biometrie & Identiteit (VVBI) bestaat sinds 25 januari 2013. Help mee van deze website een informatief platform voor biometrie en identiteit te maken, dat zijn weerga niet kent.

Lever materiaal en/of ideeën aan!
Stuur een e-mail naar de beheerder/voorzitter Ruud Huijts.