Visie VVBI

Toenemend belang van biometrie en identiteit

 • Identiteitsgegevens vertegenwoordigen een steeds grotere economische en maatschappelijke waarde.
 • Er zullen meer controles op identiteit gaan gebeuren en de betrouwbaarheidseisen hieraan zullen zwaarder worden.
 • Er zal steeds meer bewustzijn ontstaan, dat lichamelijke kenmerken en daarmee biometrie nodig zijn om betrouwbaar de identiteit van een persoon te kunnen definiëren en vast te stellen.
 • Nederland is gebaat bij een onafhankelijk platform waar deskundigen en geïnteresseerden in biometrie en identiteit elkaar kunnen treffen.

Meer biometrie op komst

 • Met biometrie worden mensen aan hun lichaamskenmerken met behulp van technologische middelen en informatievoorzieningen (automatisch) herkend.
 • Biometrie stelt ons in staat stelt om administratieve of technische gegevens van identiteiten met een redelijke trefzekerheid aan personen te koppelen.
 • De technologische ontwikkelingen in de biometrie blijven voorlopig doorgaan en bieden nieuwe toepassingsmogelijkheden of hogere betrouwbaarheid.
 • In een tijd waarin fysieke en virtuele werelden mengen is het van toenemend sociaal, maatschappelijk en economisch belang om mensen betrouwbaar en verantwoord via biometrische persoonskenmerken te herkennen.

Centrale ontmoetingsplaats in Nederland

 • De leden van de vereniging zullen een netwerk van kennis over biometrie en identiteit vormen, waarin de vereniging als verbindend centrum fungeert.
 • Het collectief zal het draagvlak voor biometrie in identiteitsmanagement verstevigen.
 • De vereniging zal zich ontwikkelen tot een ingang voor voorlichting en advisering over de maatschappelijk verantwoorde inzet van biometrie in en vanuit Nederland, in publieke en private kaders.
 • Het collectief zal informatie verzamelen en verstrekken en kennis en inzicht in biometrische toepassingen vergaren en verspreiden.
 • Het platform zal ruimte bieden voor discussie met alle partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het onderwerp biometrie en identiteit.
 • Vanuit het collectief zullen maatschappelijk wenselijke innovatieve toepassingen aangemoedigd worden.
 • De vereniging zal een rol spelen tijdens belangrijke momenten van maatschappelijke beeldvorming met betrekking tot het gebruik van biometrie.
 • De vereniging zal zich richten op Nederlandstalig gebied.
 • De vereniging zal zich onafhankelijk, deskundig,vernieuwend opstellen, gevraagd en ongevraagd advies geven, voorlichting geven en contacten met de media houden.

Bestuursleden VVBI

Deze personen vormen het bestuur van de Vereniging voor Biometrie & Identiteit:

Voorzitter Ruud Huijts
Secretaris Ron van Troost
Penningmeester René Besselink
Public Relations Werner Roest
Kennisrelaties Arnout Ruifrok

Help mee aan vvbi.nl

De Vereniging voor Biometrie & Identiteit (VVBI) bestaat sinds 25 januari 2013. Help mee van deze website een informatief platform voor biometrie en identiteit te maken, dat zijn weerga niet kent.

Lever materiaal en/of ideeën aan!
Stuur een e-mail naar de beheerder/voorzitter Ruud Huijts.