Biometrie

Betekenis

bi•o•me'trie
(oorsprong in het Grieks)
de -, woord (vrouwelijk)

Wiskundige bewerking van metingen van biologische gegevens (volgens een woordenboek)
Onder biometrie worden echter verschillende begrippen verstaan, vaak met min of meer dezelfde inhoud. Zie bijvoorbeeld deze lijst.

Wetenschap

Letterlijk genomen is biometrie de wetenschap die zich bezig houdt met het vaststellen (en analyseren) van meetbare gegevens van levende wezens in getallen, dus meetbare grootheden. Dat kan soms verwarring geven: een medisch analist kan worden gezien als een biometrie-expert. In de context veiligheid en beveiliging wordt de term biometrie iets anders gebruikt.

Omschrijving

In de wereld van persoonsherkenning, veiligheid en beveiliging verstaan we onder biometrie:

"De (semi-)automatische vaststelling van de identiteit van een levend (menselijk) individu door het meten van een fysieke karakteristiek of een gedragskenmerk."

Voorbehoud

Juristen vinden vaak dat je principieel de identiteit van een persoon niet kunt vaststellen met uitsluitend technische middelen en dat biometriedeskundigen wat lichtzinnig met het begrip identiteit omgaan.

Uitgangspunten

Wanneer is biometrie zinvol en gerechtvaardigd?

Biometrie dient juist en bewust toegepast te worden.

Zie 15 uitgangspunten voor zinvol en veilig gebruik van biometrie.

Uit 15 uitgangspunten voor zinvol en veilig gebruik van biometrie:

  • Biometrie kan alleen personen herkennen, geen identiteiten vaststellen.
  • Biometrie is nuttig wanneer belangrijk is zeker te weten dat de persoon met wie men van doen heeft, de juiste persoon is, of wanneer men iets moet bewijzen of wil voorkomen dat iemand zijn identiteit misbruikt.
  • Toepassing van biometrie moet vanwege het vereiste beveiligingsniveau, echt nodig zijn en niet door andere, lichtere maatregelen kunnen worden vervangen.
  • Biometrie is alleen gerechtvaardigd als de toepassing transparant is en als verspreiding en gebruik van iemands biometrisch gegeven buiten die toepassing niet mogelijk is.
  • Biometrische gegevens dienen altijd veilig beheerd te worden, op zo’n wijze dat (i) hergebruik van biometrische gegevens onmogelijk is buiten de toepassing, (ii) aan het biometrische gegeven kan worden gezien binnen welke toepassing het is ontstaan en wordt beheerd.

Toepassing

Informatie over biometrische toepassingen volgt nog.

Kenmerken

Informatie volgt over over lichaams- en gedragskenmerken die in biometrie gebruikt (kunnen) worden.

Methode

Biometrie werkt volgens een vaststaand principe. Van een persoon worden eerst één of meerdere lichaams- of gedragskenmerken opgenomen (“enrolment”). Later, bijvoorbeeld bij  identiteitscontrole,  worden dezelfde kenmerken opnieuw opgenomen en vergeleken met de eerdere opname. Meestal worden de opgenomen patronen vereenvoudigd tot kleinere templates en deze onderling vergeleken. Men spreekt van verificatie bij 1-op-1 vergelijking en van identificatie bij 1-op-N vergelijking.

Techniek

Informatie over biometrische technieken volgt nog.

Veiligheid

Informatie over het veilig gebruik van biometrie volgt nog.

Betrouwbaarheid

Informatie over het betrouwbaar gebruik van biometrie volgt nog.

Organisatie

Informatie over de organisatie rondom de intorductie en inzet van biometrie volgt.

Kosten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact opnemen

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Ron van Troost)

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Ruud Huijts)

Ook lid worden

Het VVBI-lidmaatschap is voor personen met interesse in de aspecten en facetten rondom biometrie in identiteitsvastelling. Het lidmaatschap biedt meerdere voordelen, terwijl de contributie minimaal is.
Lid worden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Op vvbi.nl zoeken