Skip to main content

Identiteit

Complex

Het ruime begrip identiteit kent meerdere aspecten of invalshoeken en is daarmee in de praktijk niet eenvoudig of eenduidig.
Meerdere zaken zijn van belang bij identiteitsvastelling met biometrie. Dit maakt het geheel meestal tot lastige metrie om te doorgronden.

Identiteiten

Identiteit kent meerdere diverse verschijningsvormen. Het is van groot belang om te weten waarover men het heeft, als het begrip identiteit genoemd wordt. Spraakverwarring over identiteit kan zomaar ontstaan.
Vooral persoonsherkenning is het toepassingsgebied van biometrie. Het gaat dan om "Bent u .... ?" of een vergelijkbare identiteit bepalende vraag.
Het getooonde overzicht van identiteiten is enkel ter illustratie en niet bedoeld om volledig te zijn of om definities te geven. 
Zie eventueel ook dit blog.
 • administratieve identiteit

  Gegevens van het bevolkingsregister, zoals iemands (burgerservice)nummer, naam, adres, woonplaats, etc.
 • biomedische identiteit

  Bijv. iemands genetische code (DNA-profiel), vooral in gebruik bij forensisch onderzoek.
 • culturele identiteit

  Een typering die voortkomt uit een groep, iemands cultuur, taal, afkomst etc.
 • digitale of elektronische identiteit

  Gebruikersnaam, wachtwoord, unieke identifier, etc. voor toegang tot computersystemen; gemakkelijk online een andere identiteit aan te nemen.
 • fysieke identiteit

  Iemands lichaamskenmerken en gedragskenmerken. Wie is het afgaande op één of meerdere van iemands fysieke kenmerken? Dit is dé wereld van de toegepaste biometrie.
 • genetische identiteit

  Een aanduiding van iemands afkomst, familie, etc.
 • persoonlijke identiteit

  Een typering voor zowel een interne (psychologische) component (gevoel, zijn) als een uiterlijke component (kleding, hobby’s).
 • seksuele identiteit

  In gebruik om iemands seksuele geaardheid aan te duiden.
 • sociale identiteit

  Tot welke groepering, staat, samenleving iemand behoort en hierna handelt.

Fraude

Met identiteitsfraude wordt (meestal) bedoeld dat iemand met kwade bedoelingen bewust de schijn oproept van een identiteit die niet bij hem of haar hoort. De fraudeur maakt gebruik van de identiteit van iemand anders of van een niet bestaande persoon.

Een identiteitsfraudeur heeft niet noodzakelijkerwijs een document of identiteitsbewijs nodig. Hij/zij kan ook een persoonsnummer, foto, gebeurtenis of een biometrisch gegeven gebruiken. Deze zaken bevatten namelijk allemaal een suggestie waaruit mensen afleiden wie ze tegenover zich hebben.

Indringer plaatst vingerafdruk

Waarde

Je identiteit is heel belangrijk. Het betreft immers jouw eigen personaliteit. Je identiteit vertegenwoordigt een zekere waarde, financieel maar ook emotioneel, sociaal, enz. Pas bij identiteitsfraude blijkt vaak de onschatbare waarde van je identiteit.

Je identiteit is "goud waard" verkondigde daarom het Ministerie van Binnenlandse Zaken in een video.

Bewijzen

Informatie over het aantonen van je identiteit volgt nog.

Geschiedenis

Identificatie heeft zich in der loop der tijd nogal ontwikkeld.
Deze Engelstalige infographics geeft een historisch overzicht.

Privacy

Informatie over privacy volgt nog.

Management

Informatie over identiteitsmanagement volgt nog.